Vormen van circulariteit

Je kunt op verschillende manieren aan de slag met circulariteit binnen je bedrijf. Afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten, je wensen, het product of de benodigde grondstoffen kan de gekozen vorm van circulariteit heel verschillend zijn. In het ene geval is er een mogelijkheid om een nieuw en slimmer product te ontwerpen met minder materialen of met minder schaarse grondstoffen, bij een ander geval een product dat gemakkelijker uit elkaar te halen is. In weer een ander geval gaat het om een bestaand product en kan men nog kiezen voor mogelijkheden om de levensduur te verlengen, dan wel het te recyclen.

De verschillende vormen van circulariteit zijn grofweg in te delen in drie categorieën. Hierbij is er sprake van een bepaalde volgordelijkheid, parallel aan de productlevenscyclus.

  1. Verminderen van consumptie en productie
  2. Verlengen van levensduur van producten en onderdelen
  3. Nuttig toepassen van materialen die niet meer hergebruikt kunnen worden

Deze drie categorieën worden verder uitgesplitst volgens onderstaande figuur, met daaronder de uitleg.

R0

Product overbodig maken (Refuse)

Product overbodig maken door van zijn functie af te zien, of die met een radicaal ander product te leveren.

R1

Productgebruik intensiveren (Rethink)

Productgebruik intensiveren (bijvoorbeeld door producten te delen of multifunctionele producten).

R2

Verminderen van grondstofgebruik, ontwerp en gebruik (Reduce)

Grondstoffen efficiënter gebruiken door minder grondstoffenverbruik tijdens de productie en het gebruik van producten.

R3

Hergebruik in zelfde functie (Re-use)

Hergebruik van afgedankt nog goed product, in dezelfde functie door andere gebruiker.

R4

Reparatie en onderhoud (Repair)

Reparatie en onderhoud van kapot product voor gebruik in zijn oude functie.

R5

Opknappen of moderniseren van oud product (Refurbish)

Opknappen en/of moderniseren van oud product.

R6

Onderdelen hergebruiken in nieuw product, zelfde functie (Remanufacture)

Onderdelen van afgedankt product gebruiken in nieuw product met dezelfde functie.

R7

Onderdelen hergebruiken in nieuw product, andere functie (Repurpose)

Onderdelen van afgedankt product gebruiken in nieuw product met een andere functie.

R8

Materialen verwerken tot dezelfde of mindere kwaliteit (Recycling)

Materialen verwerken tot grondstoffen met dezelfde (hoogwaardige) of mindere (laagwaardige) kwaliteit dan de oorspronkelijke grondstof.

R9

Verbranden van materialen met energieterugwinning (Regain)

Verbranden van materialen met energieterugwinning.