Cookie verklaring en privacy beleid

Lees meer

Cookie verklaring

Op de website van de Wegwijzer Circulaire Maakindustrie (hierna Wegwijzer) wordt gebruik gemaakt van cookies. TNO is de eigenaar en beheerder van de Wegwijzer. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dit gebeurt via de webbrowser op het device. Deze cookies verwerken in ieder geval een deel van het IP-adres, het Cookie ID en technische informatie over het gebruikte apparaat. Dit betekent dat TNO persoonsgegevens van je gebruikt wanneer je de website bezoekt.

First en third party cookies

TNO maakt gebruik van first party en third party cookies. First party cookies zijn bijvoorbeeld functionele cookies die de website zelf installeert en aanspreekt. Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en slaan de gegevens op vanuit die vanuit de pop-up bij opening worden opgegeven. Third party cookies zijn bijvoorbeeld cookies voor analytische doeleinden.

TNO gebruikt de cookies om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

TNO heeft de cookie instellingen privacyvriendelijk ingesteld zodat voor het plaatsen van de functionele en analytische cookies geen toestemming hoeft te worden gevraagd.

Functionele cookies

Het plaatsen van technische of functionele cookies is nodig zodat de website naar behoren werkt.

Analytische cookies

Analytische cookies verwerken, naast de eerder genoemde gegevens, tevens de tijdsduur die op een bepaalde webpagina wordt doorgebracht en de volgorde waarin de verschillende webpagina’s worden bezocht.

TNO gebruikt Google Analytics om de beleving van het bezoek aan onze website te meten. De resultaten daarvan gebruikt TNO om de deze beleving van de website te verbeteren. TNO heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld zodat TNO niet om toestemming hoeft te vragen voor het gebruik daarvan. TNO heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt zodat de verwerking van persoonsgegevens door Google in lijn is met de privacywetgeving. Om uw privacy te garanderen heeft TNO het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, gegevens delen met Google uitgezet en maakt TNO geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Daarnaast maakt TNO gebruik van Hotjar, een tool voor gebruikersonderzoeken om de Wegwijzer te verbeteren. Door middel van deze tool kan TNO kwalitatief onderzoek onder website bezoekers doen en verkrijgt TNO een beter inzicht in de informatiebehoefte van de bezoeker. Hierdoor kan de gebruikerservaring op de website worden verbeterd. Deelname vindt anoniem plaats, tenzij u zelf contactgegevens aan TNO verstrekt.

Websites van derden

Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. TNO kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. TNO raadt je dan ook aan om de privacy en cookie policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen

TNO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de cookiesverklaring. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@tno.nl.

Privacy statement

In dit deel van de pagina leest u wat TNO doet met uw gegevens, hoe TNO deze beschermt en op welke wijze u uw rechten op basis van de privacywetgeving kunt uitoefenen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, uw huisadres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

Waarom gebruikt TNO uw persoonsgegevens?

Bij het reageren op de enquête over de Wegwijzer kunt u ervoor kiezen om uw contactgegevens achter te laten in de Google Forms, deze wordt door Google verwerkt. Dit stelt ons in staat om contact me u op te nemen. TNO gebruikt uw persoonsgegevens op basis van uw vrijwillige toestemming.

Hoe lang bewaart TNO uw persoonsgegevens?

TNO verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Wanneer het onderzoek is afgerond zullen uw persoonsgegevens zoals via de enquête verzameld worden verwijderd, dit zal uiterlijk 1 september 2021 gebeuren.

Hoe beveiligt TNO uw persoonsgegevens?

TNO acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt TNO de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Organisatorisch heeft TNO het zo geregeld dat onderzoeksgegevens enkel toegankelijk zijn voor medewerkers die betrokken zijn bij het desbetreffende onderzoek.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door TNO te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Meer informatie over uw privacyrechten en de contactgegevens van de TNO Data Protection Officer vindt u hier: Privacystatement | TNO